Kloakservice

KLOAKMESTER LAVER DINE KLOAKKER, AFLØB OG UDSKILLERE

M & N Totalservice er autoriseret kloakmester Vi udfører alt kloakarbejde, alt fra nedsivning, dræn, spilde, regnvandskloakker. Brønde til restaurationer, med fedtudskiller, brønde til værksteder og vaskepladser med olieudskiller. Alt laves af professionelle og Aut. kloakmestre.

FÅ EN SERVICEAFTALE HOS OS

Som alt andet i dit hus skal afløbsinstallationer, kloakledninger og brønde jævnligt efterses. Manglende vedligeholdelse kan resultere i lugtgener, forstoppelse, fugtskader og i værste fald i oversvømmelse.

Med en abonnementsaftale hos M & N Totalservice får du løbende service og vedligeholdelse til en konkurrencedygtig pris.

VI UDFØRER ALT FRA INSTALLATIONER TIL SMÅREPARATIONER

Vi laver alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri. Det kan være nye afløbsinstallationer eller en udvidelse af det nuværende kloaksystem. Vi laver også forbedringer såsom separatkloakering, omfangsdræn og nedsivningsanlæg. Derudover kan vi som autoriseret kloakmester tilbyde ekspertrådgivning om materialer og myndighedskrav.

Nogle kommuner kan kræve, at der skal etableres separatkloakering af regn og spildevand af en autoriseret kloakmester. Det er blandt andet relevant ved nye indkørsler, renovering af haver og etablering af terrasser. Vi laver også kloakering for industri, ligesom vi laver dimensionering og installering af olie- og fedtudskillere for henholdsvis auto- og restaurationsbranchen.

Vi benytter TV-inspektion for at afsløre og udbedre brud på kloaknettet. Vi bruger også TV-inspektion, hvis der er usikkerhed om, hvad der er galt, men også for at finde det præcise sted. Dermed undgår vi omfattende gravearbejde, og i visse tilfælde kan vi helt undgå gravearbejde. Som kloakmester løser vi naturligvis også lave mindre opgaver såsom rensning af kloakanlæg.

KONTAKT DIN LOKALE KLOAKMESTER FOR AT FÅ ET TILBUD

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en autoriseret kloakmester. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.